Kancelaria Liderio
  • Wstaw tresc

  • Kancelaria spraw załatwionych!

  • Giełda spółek i licytacje komornicze!

  • Pierwsza pomoc w odszkodowaniach!

  • Do odzyskania Twoich wierzytelno¶ci!

Na naszej Giełdzie Spółek oferujemy nabycie udziałów w spółkach z o.o., głównie w pakietach 100% udziałów. Spółki oferowane na naszej Giełdzie Spółek podlegaj± uprzedniemu dokładnemu sprawdzeniu, analizie dokumentacji księgowej i założycielskiej, a następnie po skompletowaniu dokumentów, bez ukrytych obci±żeń lub zobowi±zań, oferowane s± naszym Klientom. Wiele z oferowanych przez nas spółek jest spółkami nie prowadz±cymi aktywnej działalno¶ci b±dĽ działaj±cymi w niewielkim zakresie.

Nasi prawnicy zapewniaj± naszym Klientom profesjonaln± obsługę prawn± całego procesu sprzedaży lub nabycia udziałów spółki z o.o. oraz pomoc prawn± i przygotowanie dokumentów, w tym formularzy do zgłoszenia zmian danych spółki w Krajowym Rejestrze S±dowym.

Zachęcamy do skorzystania z naszej GIEŁDY SPÓŁEK.

Poniżej przedstawiamy Państwu oferty niektórych z naszych spółek.
Więcej ofert i informacji o spółkach po uprzednim kontakcie telefonicznym 22/231-81-80

b±dĽ pod adresem e-mail: spolki@kancelarialiderio.pl

Spółka z siedzib± w Warszawie (1296)

Dodano:

Kategoria: Spółki gotowe bez obrotów

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 2014

Cena: Zapraszamy do ko

Kategoria: Spółki gotowe bez obrotów

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 2015

Cena: Zapraszamy do ko

Spółka z siedzib± w Warszawie (1298)

Dodano:

Kategoria: Spółki kilkuletnie z obrotami

Forma prawna: S.A.

Rok założenia: 2012

Cena: Zapraszamy do ko

Spółka z siedzib± w Łodzi (1282)

Dodano:

Kategoria: Spółki gotowe bez obrotów

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 2015

Cena: Zapraszamy do ko

Skontaktuj się z nami

Dział spółek

Wyślij e-mail...
T:+48 601-611-772

Dział Odszkodowań

Wyślij e-mail...
T:+48 724-300-206

Dział handlowy

Wyślij e-mail...
T:+48 724-700-721

Dział windykacji

Wyślij e-mail...
T: +48 726-888-500

ALL RIGHT RESERVED
Copyright © 2014-2015 Kancelaria Liderio