KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, któr± realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy ¶wiadomo¶ć naszych Klientów w zakresie prawa, aby ¶wiadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

 

Oferujemy możliwo¶ć nabycia udziałów w spółkach prawa handlowego (głównie pakietów 100% udziałów). Wszystkie spółki, przed zamieszeniem na giełdzie spółek podlegaj± dokładnemu sprawdzeniu, analizie dokumentacji księgowej i założycielskiej. Dopiero po skompletowaniu dokumentów, bez ukrytych obci±żeń lub zobowi±zań spółki oferowane s± naszym Klientom.

 

Zespół naszych prawników zapewnia profesjonaln± obsługę prawn± całego procesu nabycia lub sprzedaży udziałów spółki z o.o. oraz pomoc prawn± i przygotowanie dokumentów, w tym wniosków do zgłoszenia zmian w KRS.

 

Zachęcamy do zapoznania się z oferta prezentowan± na GIEŁDZIE SPÓŁEK. 

 

 

 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysoko¶ć kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?