KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki kilkuletnie z obrotami

Dodano: 2016-06-28 16:34:59

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rok założenia: 2013

Kapitał: 5.000 zł

Zakres:

 • Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu;
 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia;
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
 • Roboty budowlane specjalistyczne;
 • Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenia;
 • Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego;
 • Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
 • Transport drogowy towarów;
 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
 • Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
 • Reklama, badania rynku i opinii publicznej;
 • Działalność związana z zatrunieniem

KRS:

marzec 2013 r.

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?