KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki kilkuletnie z obrotami

Dodano: 2016-07-05 17:06:42

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rok założenia: 2013

Kapitał: 5.000 zł

Zakres:

  • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
  • Roboty budowlane specjalistyczne;
  • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
  • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
  • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
  • Transport lądowy i transport rurociągowy;
  • Działalność usługowa w zakresie informacji;
  • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
  • Wynajem i dzierżawa;
  • Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią powiązane

KRS:

luty 2014 r.

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?