KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki kilkuletnie bez obrotów

Dodano: 2016-08-17 15:48:04

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 2013

Kapitał: 5.000,00 zł

Zakres:

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
 • Działalność związana z oprogramowaniem;
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 • Działalność portali internetowych;
 • Nauka języków obcych;
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych i optycznych;
 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
 • Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
 • Działalność w zakresie pozostałej komunikacji;
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych;

KRS:

luty 2013 r.

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?