KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki kilkuletnie z obrotami

Dodano: 2016-09-22 15:25:03

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 2012

Kapitał: 5 000,00 zł

Zakres:

  • PKD 74.90.Z. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • PKD 59. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  • PKD 72.1. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
  • PKD 82.3. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  • PKD 85.60.Z. Działalność wspomagająca edukację;
  • PKD 85.59.Z. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  • PKD 47.91.Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
  • PKD 62. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;

KRS:

czerwiec 2012

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?