KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki gotowe bez obrotów

Dodano: 2017-01-24 12:17:53

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 2012

Kapitał: 5 000,00 zł

Zakres:

  • Wytwarzanie energii elektrycznej;
  • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
  • Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
  • Roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków;
  • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
  • Roboty budowlane specjalistyczne;
  • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
  • Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności;
  • Pozostała indywidualna działalność usługowa;

KRS:

sierpień 2012

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?