KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki kilkuletnie bez obrotów

Dodano: 2017-01-24 13:18:49

Forma prawna: S. A.

Rok założenia: 2015

Kapitał: 100 000,00 zł

Zakres:

  • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;
  • Roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków;
  • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
  • Roboty budowlane specjalistyczne;
  • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
  • Transport lądowy oraz transport rurociągowy; 
  • Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport;
  • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami;
  • Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
  • Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;

KRS:

sierpień 2015

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?