KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki gotowe bez obrotów

Dodano: 2017-02-07 11:46:05

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 2009

Kapitał: 5.000,00 zł

Zakres:

 • PKD 86.10.Z. Działalność szpitali;
 • PKD 86.21.Z. Praktyka lekarska ogólna;
 • PKD 86.22.Z. Praktyka lekarska specjalistyczna;
 • PKD 86.23.Z. Praktyka lekarska dentystyczna;
 • PKD 86.90.A. Działalność fizjoterapeutyczna;
 • PKD 86.90.B. Działalność pogotowia ratunkowego;
 • PKD 86.90.C. Praktyka pielęgniarek i położnych;
 • PKD 86.90.D. Działalność paramedyczna;
 • PKD 86.90.E. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • PKD 47.73.Z. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 85.41.Z. Szkoły policealne;
 • PKD 85.42.B. Szkoły wyższe;
 • PKD 85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • PKD 55.10.Z. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • PKD 55.20.Z. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • PKD 56.10.A. Restauracje i inne obiekty gastronomiczne;
 • PKD 79.11.A. Działalność agentów turystycznych;
 • PKD 79.11.B. Działalność agentów turystycznych;
 • PKD 79.12.Z. Działalność organizatorów turystyki;
 • PKD 79.90.A. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • PKD 79.90.B. Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • PKD 79.90.C. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • PKD 82.11.Z. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
 • PKD 21.10.Z. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych;
 • PKD 58.13.Z. Wydawanie gazet;
 • PKD 58.14.Z. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 • PKD 58.19.Z. Pozostała działalność wydawnicza;
 • PKD 72.11.Z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
 • PKD 72.19.Z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
 • PKD 73.11.Z. Działalność agencji reklamowych;
 • PKD 78.10.Z. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
 • PKD 78.20.Z. Działalność agencji pracy tymczasowej;
 • PKD 78.30.Z. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
 • PKD 21.20.Z. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

KRS:

lipiec 2009

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?