KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki kilkuletnie z obrotami

Dodano: 2017-02-14 13:04:10

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 2013

Kapitał: 5.000,00 zł

Zakres:

 • PKD 01.41.Z. Chów i hodowla bydła mlecznego;
 • PKD 01.62.Z. Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;
 • PKD 31.01.Z. Produkcja mebli biurowych i sklepowych;
 • PKD 31.02.Z. Produkcja mebli kuchennych;
 • PKD 31.09.Z. Produkcja pozostałych mebli;
 • PKD 33.12.Z. Naprawa i konserwacja maszyn;
 • PKD 33.19.Z. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
 • PKD 35.14.Z. Handel energią elektryczną;
 • PKD 43.11.Z. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
 • PKD 43.39.Z. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
 • PKD 43.99.Z. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • PKD 45.11.Z. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;
 • PKD 45.19.Z. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 • PKD 45.32.Z. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 • PKD 46.11.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów;
 • PKD 46.12.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych; 
 • PKD 46.13.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych;
 • PKD 46.19.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
 • PKD 46.21.Z. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt; 
 • PKD 46.33.Z. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych;
 • PKD 47.91.Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 • PKD 47.59.Z. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.71.Z. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.72.Z. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.78.Z. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.89.Z. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • PKD 47.99.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
 • PKD 49.41.Z. Transport drogowy towarów;
 • PKD 49.42.Z. Działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
 • PKD 52.10.B. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
 • PKD 52.21.Z. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
 • PKD 52.29.B. Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy;
 • PKD 53.20.Z. Pozostała działalność pocztowa i kurierska;
 • PKD 62.09.Z. Pozostała działalność w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 • PKD 63.12.Z. Działalność portali internetowych;
 • PKD 63.91.Z. Działalność agencji informacyjnych;

 

KRS:

maj 2013

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?