KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki kilkuletnie z obrotami

Dodano: 2017-02-20 09:35:27

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 2008

Kapitał: 50.000,00 zł

Zakres:

 • PKD 58.1. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
 • PKD 58.2. Działalność wydawnicza w zakresie programowania;
 • PKD 5.9.20. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • PKD 49.19.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
 • PKD 46.19.Z. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży towarów różnego rodzaju;
 • PKD 47.6. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.78.Z. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.8. Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach;
 • PKD 47.9. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
 • PKD 49.47.Z. Transport drogowy towarów;
 • PKD 52.10.B. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
 • PKD 52.21.Z. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
 • PKD 63.1. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych;
 • PKD 63.99.Z. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • PKD 73.20.Z. Badanie rynku i opinii publicznej;
 • PKD 73.1. Reklama;
 • PKD 96.09.Z. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • PKD 85.59. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • PKD 85.60.Z. Działalność wspomagająca edukację;

 

KRS:

luty 2008

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?