KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki kilkuletnie z obrotami

Dodano: 2017-03-09 12:36:49

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 2013

Kapitał: 3.862.000,00 zł

Zakres:

 • PKD 47.11.Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
 • PKD 47.19.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
 • PKD 47.29.Z. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.61.Z. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.62.Z. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.64.Z. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.73.Z. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.74.Z. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 47.91.Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 • PKD 63.12.Z. Działalność portali internetowych;
 • PKD 93.19.Z. Pozostała działalność związana ze sportem;
 • PKD 94.04.Z. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
 • PKD 96.09.Z. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana;

KRS:

kwiecień 2013

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?