KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki kilkuletnie bez obrotów

Dodano: 2017-03-09 13:26:20

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 2016

Kapitał: 5.000,00 zł

Zakres:

  • PKD 70.22.Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  • PKD 46. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
  • PKD 47. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
  • PKD 52. Magazynowanie i działalność wspomagająca transport; 
  • PKD 63. Działalność usługowa w zakresie informacji;
  • PKD 62. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
  • PKD 68. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
  • PKD 73. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
  • PKD 74. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
  • PKD 77. Wynajem i dzierżawa;

KRS:

październik 2016

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?