KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki kilkuletnie z obrotami

Dodano: 2017-05-09 10:02:52

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 2015

Kapitał: 5.000,00 zł

Zakres:

 • PKD 70.22.Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządania;
 • PKD 38. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców;
 • PKD 39. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
 • PKD 35.11.Z. Wytwarzanie energii elektrycznej;
 • PKD 61. Telekomunikacja;
 • PKD 63. Działalność usługowa w zakresie informacji;
 • PKD 64.19.Z. Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
 • PKD 64.99.Z. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
 • PKD 69. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe;
 • PKD 72. Badania naukowe i prace rozwojowe;
 • PKD 73. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
 • PKD 74. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
 • PKD 79. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;
 • PKD 82. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;

 

KRS:

marzec 2015

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?