KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki kilkuletnie z obrotami

Dodano: 2017-05-09 10:58:44

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 2015

Kapitał: 5.000,00 zł

Zakres:

 • PKD 46.33.Z. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych;
 • PKD 18.11.Z. Drukowanie gazet;
 • PKD 18.12.Z. Pozostałe drukowanie;
 • PKD 62.01.Z. Działalność związana z oprogramowaniem;
 • PKD 62.02.Z. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
 • PKD 62.03.Z. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 • PKD 62.09.Z. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 • PKD 63.11.Z. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 • PKD 63.12.Z. Działalność portali internetowych;
 • PKD 63.91.Z. Działalność agencji informatycznych;
 • PKD Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • PKD 68.10.Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 • PKD 68.20.Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 • PKD 68.31.Z. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
 • PKD 68.32.Z. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
 • PKD 70.10.Z. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
 • PKD 70.21.Z. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 • PKD 70.22.Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 • PKD 73.11.Z. Działalność agencji reklamowych;
 • PKD 73.12.A. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
 • PKD 73.12.B. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
 • PKD 73.12.C. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
 • PKD 73.12.D. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
 • PKD 73.20.Z. Badanie rynku i opinii publicznej;
 • PKD 74.90.Z. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • PKD 82.11.Z. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
 • PKD 82.19.Z. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała działalność specjalistyczna wspomagająca prowadzenie biura;
 • PKD 82.20.Z. Działalność centrów telefonicznych (call center);
 • PKD 82.30.Z. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • PKD 82.9. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • PKD 82.91.Z. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
 • PKD 82.92.Z. Działalność związana z pakowaniem;
 • PKD 82.99.Z. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • PKD 55.10.Z. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • PKD 52.10.B. Magazynowanie i przechowywanie towarów;
 • PKD 47.91.Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

KRS:

październik 2015

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?