KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki kilkuletnie bez obrotów

Dodano: 2017-06-05 14:31:20

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 2012

Kapitał: 5.000,00 zł

Zakres:

zgodnie z wpisem w KRS:

 • PKD 56.1. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne;
 • PKD 56.2. Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa;
 • PKD 56.29. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • PKD 46.1. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
 • PKD 56.21. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • PKD 56.3. Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • PKD 46.17.Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
 • PKD 59.2. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • PKD 63.9. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
 • PKD  64.2. Działalność holdingów finansowych;
 • PKD 68.2. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 • PKD 46.3. Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
 • PKD 70.2. Doradztwo związane z zarządzaniem;
 • PKD 70.1. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
 • PKD 70.21. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 • PKD 70.22. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 • PKD 74.1. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
 • PKD 74.90. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • PKD 77.4. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
 • PKD 82.3. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • PKD 82.9. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • PKD 82.99.Z. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • PKD 85.6. Działalność wspomagająca edukację;
 • PKD 96. Pozostała indywidualna działalność usługowa;

KRS:

listopad 2012

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?