KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki kilkuletnie bez obrotów

Dodano: 2017-07-25 16:18:52

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 2016

Kapitał: 5.000,00 zł

Zakres:

zgodnie z wpisem w KRS:

  •   PKD 70.22.Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  •   PKD 06. Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego;
  •   PKD 25. Produkcja metalowych wyrobów, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;
  •   PKD 35. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
  •   PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
  •   PKD 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
  •   PKD 43. Roboty budowlane specjalistyczne;
  •   PKD 45. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;
  •   PKD 46. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
  •   PKD 47. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; 
 

KRS:

grudzień 2016

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?