KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki kilkuletnie bez obrotów

Dodano: 2017-07-25 16:26:21

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 2016

Kapitał: 10.000,00 zł

Zakres:

zgodnie z wpisem w KRS:

  •   PKD 66.9.Z. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
  •   PKD 47. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
  •   PKD 58. Działalność wydawnicza;
  •   PKD 62. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
  •   PKD 63. Działalność usługowa w zakresie informacji;
  •   PKD 68. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
  •   PKD 69. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe;
  •   PKD 70. Działalność firm centralnych (headf offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
  •   PKD 73. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
  •   PKD 81. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni; 
 

KRS:

luty 2017

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?