KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki kilkuletnie z obrotami

Dodano: 2017-07-25 16:29:44

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 2016

Kapitał: 5.000,00 zł

Zakres:

 •   PKD 33.13.Z. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
 •   PKD 10.85.Z. Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;
 •   PKD 33.14.Z. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
 •   PKD 56.10.A. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 •   PKD 56.10.B. Ruchome placówki gastronomiczne;
 •   PKD 56.21.Z. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 •   PKD 56.29.Z. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 •   PKD 74.20.Z. Działalność fotograficzna;
 •   PKD 95.12.Z. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
 •   PKD 95.21.Z. Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
 •   PKD 10.89.Z. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych gdzie indziej niesklasyfikowana;
 •   PKD 33.12.Z. Naprawa i konserwacja maszyn;
 •   PKD 47.11.Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
 •   PKD 47.19.Z. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 •   PKD 47.23.Z. Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 •   PKD 47.24.Z. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 •   PKD 56.30.Z. Przygotowywanie i podawanie napojów;
 •   PKD 59.11.Z. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 •   PKD 61.30.Z. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
 •   PKD 61.90.Z. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
 •   PKD 68.10.Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 •   PKD 73. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
 •   PKD 77.11.Z. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
 •   PKD 82. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
 •   PKD 85.5. Pozaszkolne formy edukacji;
 •   PKD 88.89.Z. Opieka dzienna nad dziećmi;
 •   PKD 93. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
 •  

KRS:

maj 2016

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?