KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki kilkuletnie z obrotami

Dodano: 2017-07-25 16:33:00

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 2014

Kapitał: 25.000,00 zł

Zakres:

zgodnie z wpisem w KRS:

  •   PKD 71.12.Z. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
  •   PKD 41.10.Z. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
  •   PKD 41.20.Z. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
  •   PKD 43.12.Z. Przygotowanie terenu pod budowę;
  •   PKD 43.91.Z. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
  •   PKD 43.99.Z. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  •   PKD 43.39.Z. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
  •   PKD 43.31.Z. Tynkowanie;
  •   PKD 71.20.B. Pozostałe badania i analizy techniczne;
  •   PKD 71.11.Z. Działalność w zakresie architektury;
 

KRS:

kwiecień 2016

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?