KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki gotowe bez obrotów

Dodano: 2017-07-25 16:36:10

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 2016

Kapitał: 5.000,00 zł

Zakres:

zgodnie z wpisem w KRS:

  •   PKD 66.19.Z. Pozostała finansowa działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
  •   PKD 64.19. Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
  •   PKD 64.9. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
  •   PKD 70. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
  •   PKD 69.1. Działalność prawnicza;
  •   PKD 66.29. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
  •   PKD 68. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
  •   PKD 77. Wynajem i dzierżawa;
  •   PKD 85.5. Pozaszkolne formy edukacji;
  •   PKD 69.2. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 

KRS:

marzec 2016

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?