KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki kilkuletnie z obrotami

Dodano: 2017-10-06 14:20:01

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 2015

Kapitał: 15.000,00 zł

Zakres:

zgodnie z wpisem w KRS

  • PKD 66.19.Z. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
  • PKD 45.11.Z. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;
  • PKD 66.22.Z. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
  • PKD 66.29.Z. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
  • PKD 68.10.Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
  • PKD 68.20.Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  • PKD 85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

KRS:

luty 2015

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?