KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki kilkuletnie z obrotami

Dodano: 2017-10-06 14:30:29

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 2014

Kapitał: 5.000,00 zł

Zakres:

zgodnie z wpisem w KRS

 • PKD 69. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe;
 • PKD 46. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
 • PKD 47. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
 • PKD 52. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport;
 • PKD 49. Transport lądowy oraz transport rurociągowy;
 • PKD 53. Działalność pocztowa i kurierska;
 • PKD 56. Działalność związana z wyżywieniem;
 • PKD 55. Zakwaterowanie;
 • PKD 58. Działalność wydawnicza;
 • PKD 59. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • PKD 60. Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;
 • PKD 63. Działalność usługowa w zakresie informacji;
 • PKD 62. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
 • PKD 64.20.Z. Działalność holdingów finansowych;
 • PKD 64.19.Z. Pozostałe pośrednictwo pieniężnie;
 • PKD 64.9. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
 • PKD 66.19.Z. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
 • PKD 68. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
 • PKD 70.Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
 • PKD 71. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
 • PKD 73. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
 • PKD 74. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
 • PKD 79. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;
 • PKD 81. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;
 • PKD 77. Wynajem i dzierżawa;
 • PKD 82. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
 • PKD 78. Działalność związana z zatrudnieniem;
 • PKD 85.5. Pozaszkolne formy edukacji;
 • PKD 85.6. Działalność wspomagająca edukację;
 • PKD 93. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
 • PKD 90. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
 • PKD 96.0. Pozostała indywidualna działalność usługowa;

KRS:

kwiecień 2014

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?