KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki kilkuletnie z obrotami

Dodano: 2017-10-06 14:33:25

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 2016

Kapitał: 5.000,00 zł

Zakres:

zgodnie z wpisem w KRS

  • PKD 62.01.Z. Działalność związana z oprogramowaniem;
  • PKD 33. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;
  • PKD 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
  • PKD 43. Roboty budowlane specjalistyczne;
  • PKD 46. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
  • PKD 47. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
  • PKD 45. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;
  • PKD 52. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport;
  • PKD 55. Zakwaterowanie;
  • PKD 56. Działalność usługowa związana z wyżywieniem;

KRS:

kwiecień 2016

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?