KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Kategoria: Spółki kilkuletnie bez obrotów

Dodano: 2017-10-06 14:38:53

Forma prawna: Sp. z o.o.

Rok założenia: 2010

Kapitał: 50.000,00 zł

Zakres:

zgodnie z wpisem w KRS

  • PKD 49.41.Z. Transport drogowy towarów;
  • PKD 49. Transport lądowy oraz transport rurociągowy;
  • PKD 45. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;
  • PKD 47. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
  • PKD 52. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport;
  • PKD 62. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
  • PKD 63. Działalność usługowa w zakresie informacji;
  • PKD 68. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
  • PKD 73. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
  • PKD 77. Wynajem i dzierżawa;

KRS:

czerwiec 2010

POBIERZ INFORMACJE O SPÓŁCE POWRÓT DO LISTY SPÓŁEK
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?